Opleidingsdag(en)

Er zijn 16 opleidingsdagen per jaar, reken daarnaast op minimaal één dagdeel per week extra om bijvoorbeeld te oefenen, te studeren en je intervisiegroep te spreken. In de zomerperiode krijg je een opdracht, waar je ongeveer 4 of 5 dagen werk aan hebt. De totale studiebelasting over een heel jaar bedraagt tussen de 300 en 350 uur. Je moet, naast voldoendes op alle opdrachten, minimaal 85% van de lessen gevolgd hebben, om door te kunnen gaan naar het volgende jaar. Aan het eind van het tweede jaar zijn er een theorietoets, een anatomie/fysiologie toets en aan het eind van het vierde jaar een theorietoets.

Een opleidingsdag ziet er globaal als volgt uit:

9.30-10.00 uur:        binnenkomen, afspraken maken, werk inleveren.

10.00-10.30 uur:      inleiding van de dag, behandeling theorie,

10.30-12.30 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

12.30-13.00 uur:      lunch, aangeboden door NamoNamah

13.00-13.30 uur:      natuurwandeling

13.30-16.00 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

16.00-16.30 uur:      afsluiting van de dag

De invulling van de inleiding en de afsluiting van de dag is afhankelijk van het thema van de opleidingsdag. Mogelijkheden zijn: individuele- en groeps coachingoefeningen, mantrazingen, yogafilosofie, Sutra’s, meditatie, portfolio en evaluatie.

Yoga_Hatha

 

 

De data voor 2017

eerstejaars (gestart in 2017): (alle data zijn onder voorbehoud)
15 september (gezamenlijke dag met de tweede jaars)
1 oktober:: mantra/meditatie/klank ochtend
14 oktober (ochtend: anatomie, fysiologie)
15 oktober(ochtend: anatomie, fysiologie)
20 oktober (gezamenlijke dag met de 3e jaars)
18 november (ochtend CAY met Yvonne)
19 november
26 november
15 december (reserve dag + coachings gesprekken)
16 december (reserve dag + coachings gesprekken)

tweedejaars (gestart in 2016): (alle data zijn onder voorbehoud)
15 september (gezamenlijke dag met de eerste jaars)
1 oktober:: mantra/meditatie/klank ochtend
7 oktober (Eric: Props)
8 oktober (ochtend CAY met Yvonne)
10 november (middag Ayurveda met Juliette)
26 november
8 december (reserve dag en coachings gesprekken)
9 december (reserve dag en coachings gesprekken)

derdejaars (gestart in 2015): (alle data zijn onder voorbehoud)
23 september (ochtend: anatomie, fysiologie)
24 september (ochtend: anatomie, fysiologie)
1 oktober:: mantra/meditatie/klank ochtend
20 oktober (gezamenlijke dag met de 1e jaars)
4 november
5 november (middag: ChakraYoga met Inge)
24 november ((ochtend CAY met Yvonne, middag Ayurveda met Juliette)
26 november
1 december (reservedag en coachings gesprekken)

vierdejaars (gestart in 2014) (alle data zijn onder voorbehoud)
9 september
10 september (middag: ChakraYoga met Inge)
1 oktober:: mantra/meditatie/klank ochtend
6 oktober (Eric: Hands-on)
13 oktober (reservedag)
17 november (ochtend CAY met Yvonne)
26 november
2 december (Diplomering!)

Data 2018 

eerstejaars (gestart in 2018)

2 februari
3 maart
4 maart
30 maart (CAY Yvonne)
20 april (CAY Yvonne)
22 april (mantrazingen)
12 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
13 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
1 juni (Pavanmukhtasanas van Petra)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
14 september (gezamenlijk dag met de tweedejaars)
30 september (mantrazingen)
13 oktober
14 oktober
19 oktober (gezamenlijke dag met de derdejaars)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
17 november
18 november
14 december

tweedejaars (gestart in 2017)

20 januari
21 januari
9 februari (CAY Yvonne)
9 maart
14 april (Eric)
15 april (Eric)
22 april (mantrazingen)
18 mei
9 juni
10 juni
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
29 juni
14 september (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
30 september (mantrazingen)
6 oktober
7 oktober of (3 november en 4 november) beide anatomie
9 november
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten),

derdejaars (gestart in 2016)

20 januari
21 januari
16 februari (CAY Yvonne)
23 maart  (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
24 maart (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
14 april (Eric)
15 april (Eric)
22 april (mantrazingen)
26 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
27 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
22 juni
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
22 september
23 september
30 september (mantrazingen)
19 oktober (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
3 november
4 november (of 6 oktober en 7 oktober) beide anatomie
9 november
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)

vierdejaars (gestart in 2015)

12 januari
10 februari
11 februari
23 maart
24 maart (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
7 april
8 april
22 april (mantrazingen)
25 mei (Eric)
16 juni
17 juni
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
8 september
9 september
30 september (mantrazingen)
5 oktober (Eric)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
16 november (CAY Yvonne)
2 december (diplomering)