Opleidingsdag(en)

Er zijn 16 opleidingsdagen per jaar, reken daarnaast op minimaal één dagdeel per week extra om bijvoorbeeld te oefenen, te studeren en je intervisiegroep te spreken. In de zomerperiode krijg je een opdracht, waar je ongeveer 4 of 5 dagen werk aan hebt. De totale studiebelasting over een heel jaar bedraagt tussen de 300 en 350 uur. Je moet, naast voldoendes op alle opdrachten, minimaal 85% van de lessen gevolgd hebben, om door te kunnen gaan naar het volgende jaar. Gedurende je studie krijg je een theorietoets, meerdere anatomie/fysiologie toetsen en filosofietoetsen.

Er start weer een opleiding september 2018, informatie of opgave? tineke@namonamah.nl   of  06294466187

Een opleidingsdag ziet er globaal als volgt uit:

9.30-9.45 uur:        binnenkomen,

9.45-10.00 uur:       begin lesdag: afspraken maken, werk inleveren.

10.00-10.30 uur:      inleiding van de dag, behandeling theorie,

10.30-12.30 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

12.30-13.00 uur:      lunch, aangeboden door NamoNamah

13.00-13.30 uur:      natuurwandeling

13.30-16.00 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

16.00-16.30 uur:      afsluiting van de dag

De invulling van de inleiding en de afsluiting van de dag is afhankelijk van het thema van de opleidingsdag. Mogelijkheden zijn: individuele- en groeps coachingoefeningen, mantrazingen, yogafilosofie, Sutra’s, meditatie, portfolio en evaluatie.

Yoga_Hatha

 

Data 2018 (alle data zijn onder voorbehoud)

eerstejaars (gestart in 2018)

12 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
13 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
1 juni (Pavanmukhtasanas van Petra)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
14 september (gezamenlijk dag met de tweedejaars)
30 september (mantrazingen)
13 oktober (ochtend anatomie)
14 oktober (ochtend anatomie)
19 oktober (gezamenlijke dag met de derdejaars)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
17 november (ochtend anatomie)
18 november (ochtend anatomie)
14 december reservedag en gesprekken
15 december reservedag en gesprekken

tweedejaars (gestart in 2017)

18 mei
9 juni
10 juni
22 juni (combi 2e en 3e jaars) (Mark ayurveda ochtend)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
14 september (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
30 september (mantrazingen)
3 november (samen met de derdejaars, ochtend CAY Yvonne, middag anatomie)
4 november (samen met de derdejaars, ochtend anatomie)
9 november (combi 2e en 3e jaars)(Inge chakrayoga ochtend)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten
7 december reservedag en gesprekken
8 december reservedag en gesprekken

derdejaars (gestart in 2016)

19 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
20 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
16 juni lesgeefdag met/door derde- en vierdejaars
17 juni lesgeefdag met/door derde- en vierdejaars
22 juni (combi 2e en 3e jaars) (Mark ayurveda ochtend)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
30 september (mantrazingen)
19 oktober (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
20 oktober (Petra: van Dixhoorn adem en ontspanning)
3 november (samen met de tweedejaars, ochtend  CAY Yvonne, middag anatomie)
4 november (samen met de tweedejaars, ochtend anatomie)
9 november (combi 2e en 3e jaars)(Inge chakrayoga ochtend)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
23 november (Petra: van Dixhoorn adem en ontspanning)
1 december: reservedag + gesprekken

vierdejaars (gestart in 2015)

25 mei (Eric)
16 juni lesgeefdag met/door derde- en vierdejaars
17 juni lesgeefdag met/door derde- en vierdejaars
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
8 september
9 september
30 september (mantrazingen)
5 oktober (Eric)
20 oktober (Petra: van Dixhoorn adem en ontspanning)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
16 november (CAY Yvonne)
23 november (Petra: van Dixhoorn adem en ontspanning)
2 december (diplomering)

 

27 mei AFSTUDEERDAG