Opleidingsdag(en)

Er zijn 16 opleidingsdagen per jaar, reken daarnaast op minimaal één dagdeel per week extra om bijvoorbeeld te oefenen, te studeren en je intervisiegroep te spreken. In de zomerperiode krijg je een opdracht, waar je ongeveer 4 of 5 dagen werk aan hebt. De totale studiebelasting over een heel jaar bedraagt tussen de 300 en 350 uur. Je moet, naast voldoendes op alle opdrachten, minimaal 85% van de lessen gevolgd hebben, om door te kunnen gaan naar het volgende jaar. Gedurende je studie krijg je een theorietoets, meerdere anatomie/fysiologie toetsen en filosofietoetsen.

Er start weer een opleiding op 2  februari 2018, informatie of opgave? tineke@namonamah.nl   of  06294466187

Een opleidingsdag ziet er globaal als volgt uit:

9.30-10.00 uur:        binnenkomen, afspraken maken, werk inleveren.

10.00-10.30 uur:      inleiding van de dag, behandeling theorie,

10.30-12.30 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

12.30-13.00 uur:      lunch, aangeboden door NamoNamah

13.00-13.30 uur:      natuurwandeling

13.30-16.00 uur:      praktische les: Yoga, pranayama, meditatie

16.00-16.30 uur:      afsluiting van de dag

De invulling van de inleiding en de afsluiting van de dag is afhankelijk van het thema van de opleidingsdag. Mogelijkheden zijn: individuele- en groeps coachingoefeningen, mantrazingen, yogafilosofie, Sutra’s, meditatie, portfolio en evaluatie.

Yoga_Hatha

 

 

De data voor 2017

eerstejaars (gestart in 2017): (alle data zijn onder voorbehoud)
14 oktober (ochtend: anatomie, fysiologie)
15 oktober(ochtend: anatomie, fysiologie)
20 oktober (gezamenlijke dag met de 3e jaars)
18 november (ochtend CAY met Yvonne)
19 november
26 november
15 december (reserve dag + coachings gesprekken)
16 december (reserve dag + coachings gesprekken)

tweedejaars (gestart in 2016): (alle data zijn onder voorbehoud)
10 november (middag Ayurveda met Juliette)
26 november
8 december (reserve dag en coachings gesprekken)
9 december (reserve dag en coachings gesprekken)

derdejaars (gestart in 2015): (alle data zijn onder voorbehoud)
20 oktober (gezamenlijke dag met de 1e jaars)
4 november
5 november (middag: ChakraYoga met Inge)
24 november ((ochtend CAY met Yvonne, middag Ayurveda met Juliette)
26 november
1 december (reservedag en coachings gesprekken)

vierdejaars (gestart in 2014) (alle data zijn onder voorbehoud)
17 november (ochtend CAY met Yvonne)
26 november
2 december (Diplomering!)

Data 2018 

eerstejaars (gestart in 2018)

2 februari
3 maart (Inge chakrayoga ochtend)
4 maart (Mark ayurveda ochtend)
30 maart (CAY Yvonne)
20 april (ochtend CAY Yvonne, middag Ayurveda Mark)
22 april (mantrazingen)
12 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
13 mei (beide dagen Eric : Yin en Ashtanga)
1 juni (Pavanmukhtasanas van Petra)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
14 september (gezamenlijk dag met de tweedejaars)
30 september (mantrazingen)
13 oktober (ochtend anatomie)
14 oktober (ochtend anatomie)
19 oktober (gezamenlijke dag met de derdejaars)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
17 november (ochtend anatomie)
18 november (ochtend anatomie)

tweedejaars (gestart in 2017)

20 januari (combi 2e en 3e jaars)(Inge chakrayoga ochtend)
21 januari (combi 2e en 3e jaars)
9 februari (CAY Yvonne)
9 maart
14 april (Eric) (combi 2e en 3e jaars)
15 april (Eric) (combi 2e en 3e jaars)
22 april (mantrazingen)
18 mei
9 juni
10 juni
22 juni (combi 2e en 3e jaars) (Mark ayurveda ochtend)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
14 september (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
30 september (mantrazingen)
3 november (samen met de derdejaars, ochtend CAY Yvonne, middag anatomie)
4 november (samen met de derdejaars, ochtend anatomie)
9 november (combi 2e en 3e jaars)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten),

derdejaars (gestart in 2016)

20 januari (combi 2e en 3e jaars) (Inge chakrayoga ochtend)
21 januari (combi 2e en 3e jaars)
16 februari (CAY Yvonne)
23 maart  (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
24 maart (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
14 april (Eric) (combi 2e en 3e jaars)
15 april (Eric) (combi 2e en 3e jaars)
22 april (mantrazingen)
26 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
27 mei (oefendagen zomeropdracht, voortgangsgesprekken specialisatie en scriptie)
16 juni lesgeefdag met vierdejaars
17 juni lesgeefdag met vierdejaars
22 juni (combi 2e en 3e jaars) (Mark ayurveda ochtend)
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
30 september (mantrazingen)
19 oktober (gezamenlijke dag met de eerstejaars)
3 november (samen met de tweedejaars, ochtend  CAY Yvonne, middag anatomie)
4 november (samen met de tweedejaars, ochtend anatomie)
9 november (combi 2e en 3e jaars)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)

vierdejaars (gestart in 2015)

12 januari (ochtend CAY Yvonne)
10 februari (ochtend chakrayoga Inge)
11 februari
23 maart (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
24 maart (adem ontspanning van Dixhoorn, met Petra)
7 april
8 april (ochtend Ayurveda Mark)
22 april (mantrazingen)
25 mei (Eric)
16 juni lesgeefdag met derdejaars
17 juni lesgeefdag met derdejaars
23 juni (gezamenlijk dag met alle studenten)
25 augustus oefendag
26 augustus oefendag
8 september
9 september
30 september (mantrazingen)
5 oktober (Eric)
10 november (gezamenlijke dag met alle studenten)
16 november (CAY Yvonne)
2 december (diplomering)

Voor de specialisatie zijn er 3 oefendagen gepland:
10 december 2017, 4 februari 2018 en 22 april 2018