Ahimsa, de rol van geweld

de rol van ahimsa in de yoga