De Opleiding

Namonamah

4-jarige opleiding tot docent Yoga
oudeweg 22, 9608 PM Westerbroek, (dicht bij Groningen)
06 29466187
info@namonamah.nl

De opleiding tot Yogadocent is opgezet volgens de richtlijnen van en erkend door de Nederlandse Vereniging van Yogadocenten.
De Hatha Yoga en de Yoga filosofie vormen het hoofdbestanddeel van de opleiding. Daarnaast wordt er onder meer gebruik gemaakt van de oosterse filosofie (boeddhisme, advaita vedanta), autogene training, NLP, mindfulness, geweldloze communicatie en focussen. Er wordt gewerkt meer een procesmap en een deel van de lesstof wordt via de website aangeboden. Lesstof modules zijn alleen toegankelijk voor studenten. Voor alle door het instituut aangeboden leerstof geldt ©Namonamah.

Lesuren indeling:
*De opleiding bestaat uit minimaal 500 docent contacturen, inclusief de specialisatie ‘Yoga in klank, klank in Yoga’ in het 3e of 4e jaar. Het is ook mogelijk een specialisatie te volgen welke door de VYN is erkend.
*Elk studiejaar zijn er een aantal studiedagen (voor studenten die starten vanaf september 2019: zaterdagen en zondagen) met de eigen groep en een aantal met alle studenten (zaterdagen en zondagen).
*Er zijn totaal 16 studiedagen per jaar. Een studiedag begint om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur, je krijgt tussen de middag een lunch aangeboden en er is gedurende de gehele dag thee. Daarnaast zijn er 2 zondagochtenden met mantra zingen en klank.
*Je kunt uitgaan van een totale studiebelasting van 300-350 uur per studiejaar, inclusief studiedagen, voorbereiding, opdrachten en de (verplichte) intervisie.

Download opbouw-lesstof-namonamah-4-jarige-opleiding-tot-yogadocent (alle belangrijke informatie over de opleiding).

contact: 06 29466187 of mail tineke@namonamah.nl

Kijk ook op onze facebookpagina

Een impressie van de opleiding:

We zijn een door het CRKBO erkend onderwijsinstituut

CRKBO_Instelling

We zijn een door de VYN, de vereniging Yogadocenten nederland erkende opleiding

Voor onze opleiding gelden Algemene voorwaarden congres of bijscholing van de VYN