Inhoud

Namonamah is een 4 jarige opleiding op HBO niveau. We zijn de opleiding aan het afronden en nemen geen nieuwe studenten meer aan.

Het studieprogramma:

*Yoga:
Yoga -asana’s
Pranayama
Mudra’s
Bandha’s
Adem
Klank
Yogafilosofie:

Geschiedenis van yoga – ontstaan en ontwikkeling. · Verschillende wegen/tradities van de yoga

De oude geschriften:

Veda’s, Upanishads, Bhagavad Gita, Sutras. · Yoga in culturele, filosofische en religieuze context.

Westerse spirituele bronnen en geschriften (in relatie tot yoga).

Yoga als levenskunst

Geschiedenis van de Yoga
Verschillende Yogavormen

*Vakken:
Anatomie en Fysiologie, Critical Alignment Yoga, Anatomie en asana, Werking van de asana’s op anatomisch en fysiologisch niveau. Indicatie en contra indicatie voor de yogahoudingen. Het geven van cues bij het presenteren van de asana’s.

Yoga psychologie
Energie
Chakra’s
Prana
Voeding
Didactiek
Praktijkvoering

*procesmap:
De opleiding geeft je de mogelijkheid Yoga in je leven te integreren.
Je houdt een procesmap bij van je ontwikkeling en vorderingen tijdens je studie en je wordt gecoacht in je proces.

*Materialen:
Yogamat, makkelijk zittende kleding
Laptop (voor aangeboden lesmateriaal en in te leveren lesopdrachten)

*Specialisatie: 100 uur voor de verdieping/specialisatie in het 3e en 4e jaar.

*Examen: (gedurende de opleiding en aan het einde):

  • Theoretisch gedeelte                     : toetsen
  • Praktische gedeelte                       : lessen geven (vakinhoudelijk en didactisch)
  • Scriptie, referaat                            : vakinhoudelijk onderwerp (in overleg)
  • Persoonlijke(beroeps) houding      : Portfolio coachinggesprekken en eindgesprek

*Studiebelasting: om de studie succesvol te kunnen doorlopen en afronden mag je uit gaan van een studiebelasting van 4-6 uur per week, naast de opleidingsdagen van het rooster. In de zomerperiode vraagt de zomeropdracht 4 a 5 dagen tijdsinvestering.

Studenten met een verpleegkundige achtergrond kunnen mogelijk vrijstelling krijgen voor de anatomie toets en de fysiologie toetsen.

*Gedragscode: De attitude van een Yogadocent staat omschreven in de Beroepscode. Deze is gefundeerd op vier basisregels, waaraan het gedrag van de Yogadocent ten opzichte van zijn/haar leerlingen getoetst dient te worden.

*Klachtenreglement. Het klachtenreglement is hier te downloaden. De klachtenadviescommissie bestaat uit Mr. N. Runtuwene (juridisch deskundige) en A. Klinkert (onderwijsdeskundige).

*Examencommissie: De examencommissie bestaan uit Hans Smit en Jan Kuiper, zij zien toe op de afwikkeling van de examens.

Locatie: ontspanning.balans.energie    Oudeweg 22   9608PM    Westerbroek. Kijk op Google Maps

Informatie:   tineke@namonamah.nl