Kosten en materialen

We zijn met de laatste groep studenten gestart, we nemen de komende jaren geen nieuwe studenten meer aan.

Inschrijfgeld
90 euro, eenmalig op NL 31 RABO 0329196642 t.n.v. OBE Eleveld, o.v.v. inschrijfgeld NamoNamah en je naam.

Studiekosten
1800 euro per studiejaar (inclusief het boek ´Handboek Yoga´ van Kan, de  lesmap en digitaal aangeboden lesstof), 300 euro examengeld (alleen in het examenjaar), 60 euro herexamen  per onderdeel.
In het derde en/of vierde jaar wordt een specialisatie (Yoga in Klank, Klank in Yoga) gevolgd, of bij Namonamah, de kosten hiervan bedragen €450, of bij een ander, door de VYN erkend, opleidingsinstituut (voor kosten: zie betreffende instituut).

Hier vindt u onze Algemene voorwaarden. Als je je opgeeft voor de opleiding wordt je geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen.
Een deel van de studiekosten is aftrekbaar (zie:  de belastingdienst. )

Materialen
Yogamat, makkelijk zittende kleding
Laptop (voor aangeboden lesmateriaal en in te leveren lesopdrachten)

Bronnen
Een groot deel van de leerstof is digitaal beschikbaar. We gebruiken diverse sites voor de Yoga filosofie, anatomie/fysiologie, asana’s, voeding en we bieden een digitale leeeromgeving aan (moodle).
Studenten kunnen gebruik maken van de bibliotheek van Namonamah.

Aan te schaffen boeken:

voor het eerste jaar:

Titel:                 Handboek Yoga (wordt uitgereikt na inschrijving, hoeft dus niet zelf aangeschaft te worden)
Auteur:             Mark Kan
Uitgever:          Veltman
ISBN:               978 90 483 0948 1

we raden je aan ook deze titel te lezen (niet verplicht, ook bij ons te leen):
Titel:              
De Yoga Gids, 170 houdingen in woord en beeld
Auteur:          Christina Brown
Uitgeverij:      Veltman uitgevers
ISBN:             978 90 5920 337 2

voor het tweede jaar raden we de volgende titels aan:

Titel:                Het grote Yogatherapieboek
Auteur:            Remo Rittiner
Uitgeverij:       Elikser B.V.
ISBN:               978 90 8954 362 2

Titel:                Hatha Yoga werkboek
Auteur:            Jogchum Dijkstra
Uitgeverij:       De Toorts
ISBN:               9789060202463

voor het derde jaar:

Titel:                Yoga als levenskunst (verplicht)
Auteur:            B.K.S. Iyengar
Uitgeverij:       Altamira
ISBN:               978 94 01 30 1770

voor het vierde jaar raden we de volgende titel aan:

Titel:                Yoga doen, chakra’s ervaren
Auteur:            Mieke de Bock
Uitgeverij:       BBNC
ISBN:               9789045311647

Verdere aanbevolen boeken:

The yogasutra’s of Patanjali, Gary Kissiah. Lilalabs (E)

Teaching Yoga, Mark Stephens. North Atlantic Books (E)

Yin Yoga, Stefanie Arend. Panta Rhei

Yoga zonder leeftijd, Dick de Ruiter. Panta Rhei

Yoga anatomie, Leslie Kaminoff. Altamira

Daarnaast per studiejaar 3 zelfgekozen titels, waarbij 1 boek aan de medestudenten wordt gepresenteerd.