sanskriet namen: wat is eigenlijk padahastasana?

sanskriet namen: wat is eigenlijk padahastasana? oftewel een bouwpakket voor namen van yogahoudingen

Ik geef in dit stuk wat meer informatie over de namen van de âsana’s en het Sanskriet. aadguray

In het Indo-Europese taalgebied is het Sanskriet de oudste taal (2000 v.C.), naast het Grieks (800 v.C.) en het latijn (500v.C.). In het Nederlands zijn weinig woorden te vinden die hun oorsprong hebben in het Sanskriet (Yoga heeft dezelfde oorsprong als ons woord juk), in het Frans daarentegen kom je veel meer overeenkomsten tegen (janu=knie, genou (Fr.) en mrta=dood, mort (Fr) en mortuary (Eng).

Een deel van de âsana’s danken hun naam aan de anatomie:
Pada: voet of been (pied (Fr), pedestrian (Eng) ), Hasta: hand, Janu: knie, Sirsa: hoofd, Sarvanga: hele lichaam, Sava: lichaam (levenloos), Prana: adem/levenskracht, Paschima: westen (achterkant lichaam), Purva: oosten (voorkant lichaam).

Uit de dierenwereld: Go: koe, bhujanga: slang, kurma: schildpad, matsya: vis, shalabha: sprinkhaan.

Goden en dergelijke: Bharadva: uit de Bhagavad-Gita, Garuda: koning van de adelaars, Marichi: zoon van Brahma en grootvader van Surya, de zonnegod, Matsyendra: god van de vissen, Virabhadra: groot strijder uit de verhalen over Shiva.

Objecten: Hala: ploeg, Vrksa: boom, Tada: berg, Mudra: zegel, Asana: pose/ houding.

Getallen: Eka: een, Dwi: twee, beide (dwa in het Pools, uitspraak: dva), Tri: drie (trois (Fr)), Chatur: vier (cztery in het Pools, uitspraak: ch-terry), Ashta: acht, Ardha: half.

Kenmerken: Adho: naar beneden gericht, neerwaarts, Urdva: opwaarts, Utthita: gerekt, Parivrtta: omgekeerd, Uttana: intense rekking

Je herkent er vast wel een paar uit je yogales.

Categorieën mogen vrijelijk gecombineerd worden. Tri en kona en asana gecombineerd levert als houding trikonasana de driehoekshouding. Het woord asana completeert het geheel steeds om aan te geven dat het om een houding gaat.

Er worden regelmatig nieuwe houdingen bedacht, in de naamgeving wordt dan zo veel mogelijk gebruik gemaakt van deze lijst van veel gebruikte sanskriet termen. De houding waarin je als een adelaar beide benen strekt terwijl je vooroverbuigt wordt dan zoiets als dwipadautthitagarudasana. MIsschien is het niet verstandig om deze houding zonder professionele begeleiding uit te proberen.